Noutăți și comunicate

Procedura privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor persoanelor decedate in urma tragicului eveniment din clubul Colectiv

5 noiembrie 2015
In data de 3 noiembrie 2015, s-a publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 819, HG nr. 907/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015.

Iata care este procedura, conform legii:

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență în sumă de 5.000 lei familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul București, în data de 30 octombrie 2015, pentru fiecare persoană decedată din familie.

Art. 2. - (1) Ajutoarele de urgență prevăzute la art. 1 se acordă la solicitarea membrilor familiilor persoanelor decedate.
(2) Solicitarea privind acordarea ajutorului de urgență prevăzut la art. 1 se face pe bază de cerere însoțită de copia actului de identitate al persoanei care solicită ajutorul.
(3) Cererea se întocmește de către un membru al familiei și conține în mod obligatoriu următoarele:
a) numele, prenumele și codul numeric personal ale persoanei care solicită ajutorul;
b) numele și prenumele persoanei decedate;
c) calitatea în care solicită ajutorul, respectiv soț/soție, alt membru al familiei, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal;
d) adresa de domiciliu a persoanei care solicită ajutorul.

Art. 3. - (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pe anul 2015.
(2) Identificarea beneficiarilor și plata ajutoarelor de urgență se efectuează de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială locuiesc familiile persoanelor decedate.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 37 și 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea beneficiarilor nu se impune efectuarea de anchete sociale.

PRIM-MINISTRU, VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici

București, 3 noiembrie 2015.
Nr. 907.
Sursa: avocatnet.ro


Evenimente recomandate

Newsletter

Completează adresa ta de email pentru a putea primi ultimele noutăţi şi oferte prezente pe site.

Let's Rock recomandă