Termeni și condiții de utilizare

Protecția datelor

În conformitate cu Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR), care intră în vigoare la 25 mai 2018, dorim să vă informăm în legătură cu drepturile dumneavoastră asupra datelor personale. Toate informațiile despre protecția datelor (GDPR) sunt disponibile la https://letsrock.ro/protectia-datelor.htmlTermeni și condiții de utilizare

Prezentarea, acceptarea și utilizarea serviciilor Let's Rock .ro

Serviciile prezentate și operate de către echipa Let's Rock .ro sunt oferite sub rezerva respectprii prezentelor condiții de utilizare ale serviciilor și a oricăror alte reguli și politici care vor fi publicate de echipa Let's Rock .ro. Prezentele Condiții de utilizare ale serviciilor cuprind toate reglementările și condițiile de derulare a Serviciilor între Let's Rock .ro și Membri, și anulează orice alt document anterior dintre părți cu referire la subiectul tratat mai jos.

Cei care devin Membri (utilizatori) prin completarea formularului de înregistrare, își declară acordul cu privire la prezentele servicii, cât și a celor suplimentare valabile numai pentru membri. Atât echipa Let's Rock .ro cât și firma ce deține proprietatea mărcii nu pot fi trași la răspundere pentru pagube(*) sau stricăciuni(*) suferite de către vizitatori ori membri prin vizitarea și/sau utilizarea informațiilor și a serviciilor oferite în cadrul Let's Rock .ro sau a unor acțiuni care pot avea legătură cu Let's Rock .ro și/sau cu terți.
(*) fizice sau/și morale sau/și financiare sau/și orice conflicte în legătura sau/și despre Let's Rock .ro. 

Descrierea serviciilor Let's Rock .ro

Let's Rock .ro oferă posibilitatea de navigarea în cadrul Let's Rock .ro și de a primi și recepționa poșta electronică (e-mail) prin intermediul rețelei Internet (World Wide Web) cu noutăți și diverse informări din domeniile prezentate de Let's Rock .ro. Membrul trebuie să aibă propria conexiune la Internet (să aiba întregul echipament necesar pentru a stabili o conexiune către World Wide Web). În legătură cu acest serviciu, membrul este de acord să:
(1) să asigure anumite informații curente, complete și precise despre Membru așa cum sunt cerute de Serviciu,
(2) să mențină și să reactualizeze aceste informații pentru a le menține actuale, complete și precise.

Toate informațiile cerute la înscriere vor fi cunoscute ca "Date de înregistrare". În continuare, Membrul acordă Let's Rock .ro permisiunea de a dezvălui unei terțe părți o parte din aceste date despre Membru și Serviciu la un loc, dar acest lucru se va face fără menționarea numelui, adresei de e-mail, a celei poștale sau numărului de telefon ale Membrului, cu excepția cazului în care:
(1) Membrul împuternicește în mod expres Let's Rock .ro sau oricare altă persoană desemnată special de către Membru pentru a dezvălui aceste informații,
(2) Let's Rock .ro trebuie să dezvăluie aceste informații in cadrul oricărui proces legal intentat firmei deținătoare a aplicației Let's Rock .ro.

Dacă orice informație furnizată de membru este eronată, Let's Rock .ro își rezervă dreptul de a termina calitatea de membru a Membrului și dreptul de a folosi Serviciul.

Modificarea condițiilor de utilizare a serviciilor Let's Rock .ro

Let's Rock .ro poate schimba prezentele Condiții de utilizare ale serviciului în orice moment, fără o notificare în prealabil. Folosirea în continuare a Serviciului de către Membru constituie un răspuns afirmativ de
(1) acceptare a Condițiilor serviciului și
(2) acordul Membrului de a se conforma Condițiilor serviciului, precum și a modificărilor sale. 

Eventuale modificări ale serviciilor Let's Rock .ro.

Let's Rock .ro își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciul fără notificare scrisă. Let's Rock .ro nu poate fi făcută răspunzătoare în fata Vizitatorului, Membrilor sau a unei terțe părți dacă Let's Rock .ro își va folosi dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciul. 

Confidențialitate

Atât accesul electronic pe Let's Rock .ro cât și poșta electronică (e-mail) este o corespondență privată între expeditor și destinatar. Let's Rock .ro nu va monitoriza, edita sau dezvălui conținutul comunicațiilor private ale oricărui membru în afara cazului în care acest lucru este cerut de lege sau acest lucru este necesar pentru a:
(1) respecta prevederile legii sau îndeplini procedurile legale într-un proces intentat firmei proprietare a Let's Rock .ro
(2) proteja și apăra drepturile Let's Rock .ro,
(3) acționa sub circumstante deosebite pentru a proteja siguranța personală, a membrilor săi și a publicului.

Membrul confirmă și este de acord că firma proprietară a Let's Rock .ro nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului comunicațiilor oricărui membru și nici nu poate fi făcută răspunzătoare pentru orice materiale amenințătoare, defăimătoare, obscene sau violente conținute, precum și pentru orice atingere a drepturilor intelectuale ale unei terțe părți rezultând din sau facilitată de conținutul acestora.
Membrul confirmă și este de acord că anumite procesări tehnice ale mesajelor e-mail și a conținutului acestora s-ar putea să fie necesare pentru:
(1) trimiterea și primirea mesajelor,
(2) conformarea cu cerințele de conectare la rețeaua Internet,
(3) conformarea cu limitările Serviciului,
(4) conformarea cu alte cerințe similare.

Membrul confirmă și este de acord ca, în cazul participării la concursurile organizate pe acest sit:
(1) datele sale de participant la concurs, în situația în care acesta este desemnat câștigător la concursul respectiv, vor fi transmise persoanei care va înmâna premiul sau care se va ocupa de accesul la evenimentul în cauză,
(2) colectarea adresei de e-mail și/sau a telefonului Membrului se face doar în scopul de a notifica persoana câștigătoare, prin email sau apel telefonic, dacă acesta este desemnat câștigător.

Datele de login și securitatea datelor

Odată devenit Membru al Serviciilor, veți putea utiliza o parolă si veți avea un cont de utilizator pe acest sit. Sunteți în întregime răspunzător de păstrarea confidențialității parolei și a contului, mai mult, sunteți în întregime răspunzător pentru oricare și toate activitățile desfășurate sub contul Membrului sau navigând în cadrul Let's Rock .ro. Vă puteți schimba parola în orice moment urmând pașii din instrucțiunile de utilizare; puteți de asemenea să vă deschideți un nou cont și să solicitați închiderea unul cont vechi, după dorința Dvs. Membrul este de acord să notifice Let's Rock .ro asupra oricărei folosiri neautorizate a contului Membrului sau orice altă violare a securității cunoscută de Membru.

Garanții

Vizitatorii și Membrii Let's Rock .ro sunt de acord că folosesc serviciile pe propriul lor risc. Let's Rock .ro denunță garanții de orice fel (exprimată sau ilicit exprimată sau implicită), dar nu limitată la garanțiile acordate mărfurilor de folosire într-un anumit scop sau de ne-atingere. Let's Rock .ro nu acordă garanții că serviciile vor fi conform dorințelor vizitatorilor sau membrilor sau că serviciile oferite vor fi prezente online permanent (la orice oră din zi sau noapte), sigure, fără erori și nici nu garantează că rezultatele sau informațiile ce vor fi obținute în urma utilizării serviciilor Let's Rock .ro vor fi corecte sau că eventuale defecte ale aplicațiilor vor fi corectate.
Utilizatorii și membrii aplicației Let's Rock .ro cât sunt de acord că descărcarea sau obținerea oricărui material, date și/sau informații, muzică etc. obținute prin vizitarea și/sau utilizarea serviciilor Let's Rock .ro se va face la discreția și pe riscul vizitatorilor/membrilor ce vor fi singurii răspunzători pentru orice avarie și/sau pierdere de date la computerele acestora, ca rezultat al accesării sau transferului unor asemenea materiale sau/și date.
Let's Rock .ro nu acordă nici un fel de garanție la nici un fel de bunuri sau/și servicii cumpărate sau obținute folosind aceste servicii sau orice alte tranzacții procesate folosind aceste servicii. Nici un fel de informație sau acord, verbal sau scris, obținut de membrii Let's Rock .ro nu vă acordă nici un fel de garanție în afara cazurilor expres menționate. Reclamații asupra comenzilor se pot primi în maxim 24 de ore de la realizarea comenzii. Soluționarea acestei reclamații se va face în maxim 3 zile lucrătoare. 

Daune, răspunderi

Let's Rock .ro nu poate fi răspunzătoare pentru orice daune directe, indirecte, speciale, tangențiale rezultând din navigarea în cadrul Let's Rock .ro, folosirea serviciilor sau incapacitatea de folosire a serviciilor, pentru costul de procurare a unor bunuri sau/și servicii sau rezultând din cumpărarea sau obținerea oricăror bunuri și/sau servicii, a mesajelor recepționate sau a tranzacțiilor introduse prin acest serviciu sau rezultând din accesul neautorizat sau din alterarea transmisiilor sau datelor membrilor dar nelimitându-se la daune pentru pierderi de profit, folosință, date sau alte intangibile, chiar dacă Let's Rock .ro a fost înștiințată de posibilitatea unor asemenea daune.

Let's Rock .ro nu este responsabilă pentru textele ce apar la secțiunea Cronici sau pentru fotografiile postate de utilizatori.
Recenziile sau cronicile oficiale vor fi întotdeauna însotite de numele autorului, respectiv numele fotografului. Vizitatorul sau utilizatorul acestui sit înțelege că vor răspunde direct în fata legii, Let's Rock .ro nefiind responsabil pentru acțiunile acestora.
In cazul in care autorii de drept vor gasi nereguli in veridicitatea textelor/fotografiilor, acestia pot raporta neregulile prin intermediul formularului de contact al acestui site, urmand ca administratorul site-ului sa analizeze mesajul si sa actioneze in consecinta spre rezolvarea oricaror probleme.
Daca un utilizator va fi gasit vinovat de plagiat, acesta nu va mai avea dreptul sa posteze informatii folosindu-se de contul de pe care a fost postata informatia. 

Calitate de membru și revinderea serviciilor

Dreptul de folosință a serviciului este un drept personal al Membrului. Membrul poate fi un singur individ: Membrul nu poate fi o corporație sau o altă entitate de juridică. Membrul este de acord să nu revândă sau sa folosească Serviciul în scopuri comerciale, fără acordul expres al Let's Rock .ro. 

Comportarea membrilor și utilizatorilor

Membrul sau Utilizatorul Serviciului este singurul răspunzător pentru conținutul transmisiilor sale prin folosire Serviciului. Folosirea de către Membru sau Utilizator a Serviciului intră sub incidența tuturor legilor și reglementărilor aplicabile la nivel local, de stat, național și internațional. Membrul sau Utilizatorul este de acord:
(1) să respecte prevederile legii cu privire la transmisiile de date tehnice;
(2) să nu folosească Serviciul în scopuri ilegale;
(3) să nu interfereze sau să afecteze rețelele conectate la Serviciu;
(4) să respecte toate reglementările, politicile și procedurile în vigoare. Serviciul folosește rețeaua Internet pentru a trimite și primi anumite mesaje; de aceea comportarea Membrului intră sub jurisdictia reglementărilor, politicilor ți procedurilor rețelei Internet. Membrul nu va folosi Serviciul pentru a trimite scrisori înlănțuite, mesaje obscene sau liste de distribuție a mesajelor pentru orice persoană care nu a acordat permisiunea expresă pentru a fi inclusă în acest proces. Membrul consimte să nu transmită prin Serviciu nici un fel de materiale ilegale, hărțuitoare, defăimătoare, abuzive, amenințătoare, dăunătoare, vulgare, obscene sau de orice altă asemenea natură. Membrul consimte țn continuare să nu transmită nici un fel de material care să încurajeze un comportament care ar constitui un delict penal, să ducă la raspunderi civile sau să violeze orice lege sau reglementare locală, de stat, națională sau internațională în vigoare. Orice încercare neautorizată de accesare a altor sisteme de computere este înterzisă. Membrul nu se va amesteca și nu va influența folosirea de către alt Membru sau de către o altă entitate în bune condiții a Serviciului sau a altor Servicii similare. Let's Rock .ro va putea, la propria discreție, să termine imediat accesul la Serviciu dacă comportarea Membrului nu se va conforma prezentelor Condiții ale serviciului. 

Consimțământ și Degrevări

Membrul consimte să degreveze Let's Rock .ro, partenerii săi, subsidiarii, afiliații, funcționarii și angajații săi de orice pretenție sau cerere, inclusiv onorarii pentru avocați, făcute de orice terță parte din cauza sau rezidând din folosirea de către Membru a Serviciului, violarea Contractului de Servicii de către Membru sau din folosirea de către o altă persoană a Serviciului prin computerul Membrului, de orice proprietate intelectuală sau alt drept al unei persoane sau entități. 

Terminarea serviciilor

Membrul sau Let's Rock .ro pot termina Serviciul cu sau fără motiv în orice moment și cu efect imediat. Let's Rock .ro nu poate fi răspunzătoare catre Membru sau oricare altă terță parte pentru terminarea Serviciilor. Dacă Membrul are obiecții în legătură cu prezentele Condiții ale serviciului sau oricare modificare ulterioară a acestora, ori devine nesatisfăcut de Serviciu în orice fel, Membrul are următoarele opțiuni:
(1) să întrerupă Serviciul;
(2) să renunțe la calitatea de Membru la Serviciu;
(3) să înștiințeze Let's Rock .ro pentru terminarea Serviciului.
La terminarea Serviciului, dreptul Membrului de a folosi Serviciul și software-ul aferent încetează imediat. Membrul nu va avea nici un drept să ceară iar Let's Rock .ro nici un fel de obligație de a trimite sau retransmite orice mesaje netrimise sau necitite ale membrului către sau dinspre oricare terțe persoane. 

Condiții de participare la promotion(**) și publicitate

Membrul poate intra în corespondență sau participa la acțiuni de promotion cu firme care își desfac produsele și sau serviciile prin Serviciile Let's Rock .ro. Orice asemenea corespondență sau promotion, inclusiv livrarea și plata bunurilor și a serviciilor, sau orice alte condiții, garanții sau reprezentații asociate cu asemenea corespondență sau acțiuni de promotion se desfașoară în exclusivitate între Membru și organizatorul acțiunii de promotion. Let's Rock .ro nu își asumă nici un fel de responsabilitate, obligație sau răspundere legală pentru orice parte a acestei corespondențe sau promotion.
(**)Promovări, sampling, vizionări, prezentări produse și/sau servicii, imagini, muzică, filme, spectacole etc. 

Drepturi de proprietate asupra conținutului

Atăt vizitatorul căt și Membrul recunoaște că informațiile/conținutul, incluzănd dar nu limitându-se la text, software, muzică, sunet, fotografii, grafică sau alte materiale conținute în publicitatea sponsorizată sau informație comercială distribuită prin accesarea Let's Rock .ro sau/și e-mail prezentată Membrului prin Serviciu ("Conținut") de către Let's Rock .ro și organizatorii de promovare, sunt protejate prin legea dreptului de autor, a mărcii înregistrate, patente sau alte legi și drepturi de proprietate. De aceea, Vizitatorului căt și Membrului îi este permis să folosească acest Conținut numai cu autorizare expresă a Serviciului sau a organizatorilor de promotion. Vizitatorul sau Membrul nu poate copia, reproduce, distribui sau crea produse derivative din respectivul Conținut fără acordul expres al Serviciului sau a organizatorului de promovare. 

Legi

Prezentele Condiții ale serviciului vor fi guvernate și vor fi construite în concordanță cu legislația României, excluzând prevederile care intră în conflict cu aceasta. Vizitatorii, Membrii și Let's Rock .ro sunt de acord să se conformeze în exclusivitate jurisdicției curților judecătorești ale Statului Român. Dacă oricare din prevederile prezentelor Condiții ale serviciului este declarată, de către o curte competentă, a fi în contradicție cu legea, atunci respectivele prevederi vor fi construite, cât mai repede posibil, pentru a reflecta intențiile părților cu celelate prevederi rămase în vigoare. Inabilitatea Let's Rock .ro de a aplica orice drept sau prevedere ale prezentelor Condiții ale serviciului nu va constitui o derogare de la aplicarea ulterioara a acestor drepturi în afara cazului în care acest lucru este incuviințat de către Let's Rock .ro în scris. Vizitatorii și Membrii Let's Rock .ro sunt de acord că orice cauză ridicata din sau cu referire la serviciile prezentate în Let's Rock .ro devine nulă și neavenită. Prezentul regulament propus de Let's Rock .ro nu are nici o semnificație legală sau contractuală, și se dorește a fi cu titlu informativ.

Pentru probleme sau situații neprevăzute ne puteți contacta folosind formularul de la pagina de contact.
Copyright © 2007-2018 Let's Rock .ro. Toate drepturile rezervate.
Top