Cronici / Galerii foto / Interviuri

Galerie foto Clear 5 Machine, Ride on Band in Tete-a-tete

Autor: Alex, 12 Aprilie 2011

Galerie foto de la concertul Clear 5 Machine și Ride on Band, 11 aprilie 2011.
Galerie foto Clear 5 Machine, Ride on Band in Tete-a-tete
Galerie foto Clear 5 Machine, Ride on Band in Tete-a-tete
Galerie foto Clear 5 Machine, Ride on Band in Tete-a-tete
Galerie foto Clear 5 Machine, Ride on Band in Tete-a-tete
Galerie foto Clear 5 Machine, Ride on Band in Tete-a-tete